Durban: Završena Konferencija o klimatskim promjenama

Durban: Završena Konferencija o klimatskim promjenama

Sudionici Međunarodne konferencije UN-a o klimatskim promjenama koja se održava u Durbanu, usvojili su u nedjelju smjernice djelovanja koje bi trebale dovesti do postizanja opšteg sporazuma svih zemalja na našem planetu do 2015. o smanjenju emisije štetnih gasova.
Cilj je da sporazum, čija pravna strana još nije definisana, na snagu stupi do 2020. Međunarodna zajednica pokušava ograničiti porast temperature na planetu na 2 stepena Celizijusa, ali prazna obećanja nekih zemalja da će se angažirati na smanjenju emisije štetnih gasova ne pridonosi ostvarenju toga cilja.

Istraživanje predstavljeno sudionicima ovogodišnje konferencije pokazalo je da je planeta na dobrom putu da se suoči s rastom globalne temperature od 3,5 stepeni Celizijusa.

Sudionici skupa su se nakon 14 dana pregovora uspjeli dogovoriti o produžavanju protokola iz Kyota, jedinog globalnog sporazuma kojim se propisuje smanjenje emisije štetnih gasova, a čije prvo razdoblje primjene završava krajem 2012.

Odluka o budućnosti protokola, jednog obvezujućeg pravnog sredstva koje u većini industrijski razvijenih zemalja ograničava emisiju štetnih gasova, jedan je od ključnih rezultata postignutih na konferenciji.

Na skupu je odlučeno i da se pokrene druga obvezujuća faza protokola. Ona bi se odnosila na zemlje EU-a, a Kanada, Japan i Rusija su se već ranije izjasnile da se ne žele ponovno obvezati na taj način.

"Uspjeli smo postići da se SAD, Indija i Kina priključe smjernicama djelovanja, što će garantovati globalni sporazum", izjavio je britanski ministar energetike i klimatskih promjena Christ Huhne.

---