Genetski modificirana hrana – rezultati ankete

Genetski modificirana hrana – rezultati ankete

GM hrana je u posljednje vrijeme veoma često spominjana tema, kako u krugovima običnog građanstva tako i u stručnim krugovima. 

Prije dvadesetak godina sigurno nitko od nas nije vjerovao da će imati mogućnost jesti hranu koja tehnički nastaje u laboratoriju, a ne u prirodi. Sjemena umjetnog porijekla toliko su se proširila svijetom da nitko više ne može biti siguran da je hrana koju kupuje potpuno prirodna, naročito jer su kontrole u tom smislu slabe. Prema podatcima kojima raspolažu ljudi iza projekta Sustainable Table, preko 200 miliona hektara obradivih površina širom svijeta koristi se za uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO). Najpopularnija GMO žitarica je soja, zatim slijede kukuruz, pamuk i uljana repica. Sve je više slučajeva u kojima se spominju i papaja, krumpir, riža, paradajz, tikvice i tako dalje. Budućnost naše prehrane žitaricama, voćem i povrćem pa i životinjskim mesom iz dana u dan sve više poprima GMO karakteristike, a pitanje je kolike su prednosti u odnosnu na nedostatke.

Anketno pitanje ovaj put je bilo "Da li ste zabrinuti zbog konzumiranja genetski modificirane hrane?". Rezultati su bili prilično očekivani te je na ovo pitanje potvrdno odgovorilo 24% dok  samo 8% Vas nije zabrinuto zbog konzumiranja GM hrane.

Koliko je ovakva hrana zaista štetna pokazat će vrijeme i još detaljnije laboratorijske analize.