Nestanak Arktičkog leda do kraja stoljeća?

Nestanak Arktičkog leda do kraja stoljeća?

U  prošlim decenijama, smanjenje leda na Arktičkom moru je tako dramatično da se nije uklapalo u predviđanja klimatskih modela. Neočekivana stopa topljenja leda je sada objašnjena od strane CNRS (Nacionalni Francuski Centar Za Istraživanje), Univerziteta „Joseph Fourier“ i MIT – a. Tvrdi se kako se topljenje Arktičkog leda podcijenjuje, te da je stopa topljenja ustvari četiri puta veća. Ovakva pogrešna pretpostavka je posljedica slabog predstavljanja strujanja morskog leda iz Arktičkog bazena kroz polaz „Fram Strait“. Kada se ovaj mehanizam uključi u proračune radi uspostavljanja balansa između modela i konkretnih mjerenja, rezultati novog modela predviđaju nestanak leda u ljeto na kraju stoljeća. Ovaj rad je objavljen u magazinu „Journal Of Geophysical Research“. Arktik je gubio otprilike 10% svog permanentnog ledenog pokrivača svakih 10 godina od 1980. Topljenje leda je doživjelo svoj vrhunac u Septembru 2007., kada godišnja pokrivenost mora ledom doseže svoj minimum od 4.14 miliona . Ovaj minimum je skoro ponovo dosegnut u Septembru 2011. Postoje simulacije koje predviđaju nestanak leda do kraja ovog stoljeća što je uzrokovano globalnim zatopljenjem. Međutim, u poređenju sa 30 godina starim i detaljnim satelitskim osmatranjima ovakvi modeli se čine optimističnim. Arktički led je, u prosjeku, četiri puta tanji nego što to simulacije predviđaju. Prema tome, stvarna mjerenja nisu tačno praćena klimatskim modelima. Ovu razliku je objasnio francusko - američki tim  naučnika kao pogrešno predstavu mehaničkog ponašanja i strujanja leda u modelima. U 2009.,pokazano je da postoji značajno ubrzanje u strujanju leda u posljednjim decenijama. Ovo se može objasniti stanjivanjem leda, čime se povećava njegova mobilnost i time veće količinsko strujanje kroz prolaz „Fram Strait“. Zbog ove loše pretpostavke u modelima, te korelacije između debljine leda i ubrzanog strujanja, postoji razlika između simulacije i mjerenja. Kada se ovi faktori uzmu u obzir u modelima klimatskih promjena, predviđanja su da će led na Arktičkom moru nestati mnogo prije završetka ovog stoljeća. Pretpostavlja se nestanak leda u slijedećih nekoliko decenija, sa značajnim posljedicama na ekosisteme. reference: www.sciencedaily.com