Porijeklo okeana na Zemlji

Porijeklo okeana na Zemlji

Astronomi su možda došli do odgovora na pitanje otkud Zemlji okeani. Svi trenutno prihvaćeni modeli koji objašnjavaju kako je naša planeta nastala, pokazuju da je Zemlja u svojim ranim danima bila pretopla da bi mogla zadržati tečnu vodu na svojoj površini.

Jedna od teorija je da su vodu na Zemlju donijele komete, međutim ona je počela gubiti na popularnosti 80ih godina nakon što su D/H mjerenja pokazala da se voda na kometama hemijski razlikuje od naše. Sva voda u prirodi sadrži i dio atoma izotopa vodika deuterijuma i taj odnos se označava kao D/H omjer. Obzirom da je deuterijum izrazito stabilan, odnos obično ostaje nepromijenjen eonima.

Tim koji je predvodio Paul Hartogh na Max Planck Insitutu za istraživanje Solarnog sistema u Njemačkoj proveo je detaljna istraživanja kometa nazvanog 103P/Hartley 2 i dokazao da je njegova voda veoma slična Zemljinoj i tako ponovo dao značaj pomenutoj teoriji. Za razliku od prethodno analiziranih kometa koje su potekle iz Oortovog oblaka, Hartley 2 potiče iz Kujpertovog pojasa koji je bogat kometama i ledenim ostacima iz ranih dana Solarnog sistema. Hartogh i njegov tim zbog toga predpostavljaju da Hartley 2 nije jedinstven slučaj i da bi komete iz Kujpertovog pojasa mogle biti odgovorne za veliki dio vode Zemlji, ali će za tačniju procjenu biti potrebna dodatna istraživanja.

---

National geographic