Pretvaranje otpada u jeftino zeleno gorivo

Pretvaranje otpada u jeftino zeleno gorivo

Naučnici sa Univerziteta u Kaliforniji, Riverside's Center for Environmental Research and Technology (CERT) su dobili finansijsku podršku za nastavak istraživanja procesa koji su razvili -  pretvaranje otpada u veoma jeftino, ekološki podobno gorivo.

"Ovaj grant će nam omogućiti da nastavimo naša istraživanja" rekao je Chan Park sa CERT-a. "Ovo istraživanje ima veoma veliki potencijal da proizvede goriva koje nemaju štetan uticaj na atmosferu, a uz to sirovina za dobijanje ovih goriva je otpad".

California Energy Commission je odobrila grant od $650000 što uz prethodne finansijske potpore čini ukupno $2 miliona odobrenih za CERT i njihovo istraživanje procesa pretvaranja materije poput  otpada hrane i sl u gorivo. Također, ovom finansijskom injekcijom su ostvarena potrebna sredstva za kompletiranje priprema za izgradnju pilot postrojenja u Riverside postrojenju za preradu otpadnih voda.

Načelnik Riversidea koji je napisao i pismo potpore za odobravanje granta kaže da je veoma radostan zbog finansijske potpore CERT-u. "Grad je podržao početna istraživanja gasifikacije biodizela u našim postrojenjima za preradu otpadnih voda te smo izuzetno raspoloženi za dalju saradnju" istakao Loveridge.

Drugi grant od $100000 od UC Discovery Programa čiji zadatak je povezivanje univerziteta i industrije sa ciljem jačanja ekonomije Kalifornije, će povezati CERT sa Irvine-based Food Recycle Science Corporation koja je razvila proces pretvaranja otpada hrane u koncentrovanu biomasu. Ova biomasa će poslužiti kao gorivo za CERT-ov reaktor za hidrogasifikaciju.

"Početna istraživanja su pokazala da je koncentrovana biomasa 10% efikasnija od drugih razmatranih sirovina" istakao je Sean Lee, CEO kompanije Food Recycle Science.

Reakcija hidrogasifikacije koju su inženjeri CERT-a počeli razvijati 2005. godine. se pokazalo za 12% efikasnije i sa kapitalnim ulaganjem manjim za 18% u poređenju sa ostalim tehnologijama gasifikacije.