Tajna o izvoru mladosti u unutrašnjosti vinske mušice

Tajna o izvoru mladosti u unutrašnjosti vinske mušice

Jedan od rijetkih pouzdanih načina za produženje životnog vijeka jednog organizma, radilo se o muhama ili mišu, je ograničavanje unošenja kalorija. Nova studija o vinskim mušicama pomaže u objašnjenju zašto su takve dijete povezane sa dugovječnošću i daje nova saznanja o efektima starenja na ponašanje matičnih stanica.

Naučnici na institutu za biološke studije „Salk“ su ustanovili da se djelovanjem na gen poznat kao PGC-1, koji se također nalazi i u ljudskoj DNA, crijevnih matičnih stanica vinskih mušica usporava starenje njihove unutrašnjosti i produžava im životni vijek za 50%. Pronalasci ove studije su objavljeni u online časopisu „Cell Metabolism“.

Odavno je poznata činjenica da se ograničenim unošenjem kalorija može produžiti životni vijek nekoliko životinja.

Iako se malo zna biološkim mehanizmima koji su uzrok ovom fenomenu, studije su pokazale da ćelije životinja koje su u ograničenim količinama unosile kalorije imaju više mitohondrija (strukture u ćelijama za proizvodnju energije). Kod sisara i mušica, PCG-1 gen regulira broj ovih struktura, koje pretvaraju šećer i masnoće unijete putem hrane u energiju potrebnu za sve funkcije ćelija.

Ovaj niz veza između mitohondrija i dugovječnosti su bili inspiracija istraživačima za ispitivanje reakcija prilikom pretjeranog djelovanja na PCG-1 gen. Za ovo su koristili tehnike genetskog inženjeringa za pojačavanja aktivnosti vinskih mušica koje su ekvivalentne PCG-1 genu.

Istraživači su pronašli da je pojačavanje aktivnosti dPCG-1 gena, što predstavlja verziju tog gena u vinskim mušicama, rezultiralo u većem broju mitohondrija i veće količine proizvedene energije – što predstavlja isti fenomen koji se javlja kod organizama sa ograničenim unosom kalorija.

Stanične promjene nastale uslijed ubrzane aktivnosti ovog gena u matičnim i progenitorskim stanicama, čija je funkcija obnavljanje unutrašnjeg tkiva, su dovele do dužeg životnog vijeka.

Pronalasci nagovještavaju da bi PCG-1 verzija gena vinske mušice mogao služiti kao ključ u usporavanju procesa starenja, te može predstavljati metu u raznim terapijama koje mogu zakočiti starenje ili bolesti vezane za proces starenja.

--

sciencedaily.com