Tope se glečeri na Himalajima

Tope se glečeri na Himalajima

Milioni ljudi su ugroženi zbog topljenja glečera na Himalajima, koji su smanjeni za petinu, saopštili su naučnici poslije obavljenog najobuhvatnijeg istraživanja klimatskih promjena u tom regionu.

Taj nalaz, objavljen u tri izvještaja Međunarodnog centra za integrisani razvoj planine (ICIMOD) iz Katmandua, pokazuje da su se nepalski glečeri smanjili za 21% a u Butanu za 22% u posljednje tri decenije. Izvještaji predstavljeni u nedjelju na razgovorima o klimatskim promjenama u Durbanu, u Južnoj Africi, pružili su prve potvrde o obimu topljenja glečera na Himalajima. Ta potvrda uslijedila je poslije jednog diskreditovanog saopštenja naučnika 2007. da će glečeri u regionu nestati do 2035. godine.  Trogodišnji istraživački projekat, koji je finansirala Švedska a proveo ICIMOD, pokazao je da se od 10 preostalih glečera u regionu svi smanjuju, sa zapaženim ubrzanim gubitkom leda u periodu od 2002. do 2005. godine, preneo je AFP. Jedna druga studija pronašla je značajno smanjenje snježnog pokrivača širom regiona u posljednjoj deceniji. "Ti izvještaji nam pružaju nove osnove i specifične informacije o lokacijama radi boljeg razumjevanja klimatskih promjena u jednom od najugroženijih sistema na svijetu", rekao je Radjendra Pačauri, šef Međuvladinog panela o klimatskim promjenama. On je rekao da ovi nalazi "značajno produbljavaju naše razumjevanje tog regiona... dok takođe ukazuju na rupe u saznanjima koje moramo popuniti i akcijama koje moraju biti preduzete da bi se suprostavili izazovima klimatskih promjena". Naučnici kažu da bi efekti klimatskih promjena na Himalajima mogli biti razarajući jer taj region obezbjeđuje hranu i energiju za 1,3 milijarde ljudi koji žive u nizvodnim slivovima rijeka sa Himalaja.

---

b92