Vrsta leptira majstor prerušavanja

Vrsta leptira majstor prerušavanja

Supergen dozvoljava leptiru da imitira nekoliko vrsta. Ukusni leptir „Heliconius numata“ izbjegava grabljivice kopirajući obrasce šara na krilima leptira „Melinea“ čiji je ukus poprilično gadan. H.numata mora u potpunosti replicirati šare drugog leptira jer bi u suprotnom slučaju ptice primijetile razliku, čime bi H.numata postao lak plijen. Rođeni imitatori, pripadnici ove vrste imitiraju obrazac šara na krilima pomoću posebnih dijelova DNA strukture. Ova DNA uzrokuje da se šest ili više gena  naslijedi u vidu jedne cjeline, supergena, u dijelu hromosoma koji je ključan za šare na krilima kod leptira i moljaca. Različite verzije supergena omogućuju ovom leptiru da poprimi sedam različitih krilnih obrazaca koji podsjećaju na nekoliko vrsta leptira s lošim okusom. Ostali pripadnici roda „Heliconius“ su u stanju da imitiraju samo jednu vrstu šara, te istraživači nisu sigurni da li i ostale vrste leptira koriste ovakav način  determinisanja šara na njihovim krilima. Na slici pored je prikazano nekoliko vidova imitacija za koje je ova vrsta leptira sposobna. reference: www.sciencenews.org