Žive ćelije kreirane iz anorganske materije

Žive ćelije kreirane iz anorganske materije

Istraživači s Glasgowskog Univerziteta predvođenih profesorom Lee Croninom objavili su da su uspjeli kreirati žive ćelije koristeći anorganske materije nazvane iCHELLs (inorganic chemistry cells / anorganske hemijske ćelije). Ove ćelije imaju neka osnovna svojstva živih ćelija kao što su ćelijska membrana koja omogućava ili spriječava interakcije s drugim materijalima i hemikalijama, izoliranje hemijskih reakcija unutar ćelije, kao i mogućnost pohranjivanja elektriciteta.

Prema riječima profesora Cronina, stvaranje iCHELLa predstavlja prvi korak na putu do njihovog cilja, a to je da, procesom koji naziva 'anorganska biologija', stvore ćelije koje će imati najbitniju osobinu živih organizama – da se same razvijaju i razmnožavaju.

Cronin je istakao kako bi ovaj uspjeh uskoro mogao imati i praktičnu primjenu, prije svega u medicini, ali osim toga povlači i mnoge teoretske implikacije koje se tiču razumijevanja nastanka prvih oblika života, pa čak i mogućnost postojanja životnog oblika koji nije baziran na ugljiku.

Physorg.com