Životni vijek čovjeka sve duži

Životni vijek čovjeka sve duži

Životni vijek čovjeka postaje sve duži kako zbog poboljšanja kvaliteta života tako i zbog kvalitetnije i prisutnije medicinske njege.  Prema istraživanju provedenom u Brazilu,dosadašnji trend rasta razlike trajanja životnog vijeka između bogatih i siromašnih se zaustavlja, naprotiv javlja se novi trend smanjenja te razlike. 

Istraživači sa State University of Campinas, São Paulo su prema analizi iz 2000 došli do rezultata da životni vijek osoba iz siromašnijih regiona i grupa kraći u prosjeku za 6.5 godina od onih koji žive u bogatijem regionu / grupi. Već 2005. ova razlika je smanjena na 4.2 godine. Interesantno je to da je životni vijek muškaraca iz siromašnih područja duplo više produžen u poređenju sa životnim vijekom žena ( 4.7 u poređenju sa 2.2 ).

Vođa istraživačkog projekta, profesor Barros je rekao "Tokom petogodišnjeg istraživanja u siromašnim regionima se poboljšala medicinska njega ali se i smanjio broj nasilnih smrti što u velikoj mjeri doprinosi procentualnom rastu. "

Statički prikaz trenda promjene prosječnog trajanja životnog vijeka zemalja regiona - google.com/publicdata

Pogledajmo statistiku našeg regiona. Prema dijagramu vidimo da je u BiH u periodu od 1960. - 2009. životni vijek produžen sa 60.2 na 75.3 godina. Kada je u pitanju Hrvatska, prosječan životni vijek 1960. je bio 66 dok je ta brojka 2009. iznosila 76.1, a prema statistici je u Srbiji u 2009. godini prosječan životni vijek bio 73.7. Životni vijek stanovnika Crne Gore je 1960 godine bio 62.4 dok je 2009. produžen na 74.3. Makedonija po statistici u većem dijelu prati trend liniju BiH te je 1960. godine prosječan životni vijek bio 60.7, a 2010. godine 74.4.