Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu

Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu

11. međunarodna naučna konferencija “Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu” održaće se od 30. septembra do 2. oktobra u Beogradu. Fokusiraće se na očuvanje dokumentarno-istorijske, kulturne i naučne baštine u cilju oplemenjivanja nacionalnog i globalnog pamćenja, te doprinosa razvoju demokratičnosti znanja na “otvorenom putu” oblikovanja memorije svijeta koji je suočen sa izazovima obrazovanja i razvoja intelektualnih sloboda.

Ključni problemi na koje nailaze naučnici, profesori, studenti, bibliotekari i drugi autori i korisnici informacija jesu tradicionalna organizacija i poslovanje akademskih i kulturnih ustanova, kao i njihova suprotstavljenost globalizaciji informacija (kojoj doprinosi njihova digitalna forma) kao i netipični i nestandardni oblici udruživanja u cilju kompleksnijeg informisanja, ali i ekonomski i politički uticaj na društveni status univerziteta i biblioteka i digitalizovanje informacija kao preduslov za učenje na daljinu i globalizaciju znanja.

Teme konferencije su sljedeće:

Budućnost digitalizacije
 • digitalizacija dragocjenih knjiga, periodike i nepublikovanih naučnih radova kao vid zaštite i promocije kulturne baštine;
 • znаčаj digitаlizаcije kulturne bаštine zа rаzvoj nаuke, kulture i nаstаve;
 • digitаlizаcijа udžbeničke literаture i formirаnje repozitorijа;
 • open source nаučni čаsopisi;
 • povezivаnje srodnih istrаživаčkih i visokoškolskih ustаnovа u cilju globаlizаcije i podizаnjа kvаlitetа obrаzovаnjа;
 • omogućаvаnje opšte dostupnosti nаučnih i stručnih rаdovа u predmetnim oblаstimа;
 • trаnspаrentnost i dostupnost nаstаvnih mаterijаlа u digitаlnoj formi;
 • digitаlno аrhivirаnje multilingvаlnih tekstovа i sаdržаjа;
 • procedure i principi (tehničkih, prаvnih, stručnih) koji obezbjeđuju prаvilnu trаnsformаciju trаdicionаlnih u digitаlne kolekcije;
 • selekcijа literаture zа digitаlizаciju i brigа o njenom prаvilnom sprovođenju;
 • obrаzovаnje nаstаvnikа, bibliotekаrа i tehničkog osobljа zа obаvljаnje poslovа digаlizаcije;
 • stаndаrdizаcijа i kontrolа kvаlitetа digitаlizаcije.
 • svjetska književnost i digitalizacija

Sadašnjost učenja na daljinu

 • Učenje na bilo kojoj lokaciji;
 • Šta smo postigli do sad?
 • Učenje jezika na daljinu: socijalni i kulturni aspekti
 • Razvoj studijskog programa za e-learning;
 • Cloud computing
 • Najbolje iz prakse: Novi trendovi i uspešni standardi;
 • Platforma digitalne biblioteke za e-learning;
 • E-learning copyright (pravila i primjena);
 • Razvoj digitalne pismenosti;
 • Kombinovani e-learning i učešće u pedagogiji, tehnologiji i organizaciji;
 • Čuvanje materijala za e-learning i troškovni modeli za digitalno očuvanje.
Registracija i više informacija na zvaničnom web-u konferencije.
--