eTalk 2011

eTalk 2011

Euro IT Forum organizuje drugu eTALK konferenciju – “Elektronsko poslovanje i konkurentnost kompanija i nacionalne ekonomije” u Aranđelovacu, Srbija, u hotelu „Izvor“,13. i 14. oktobra 2011. godine. Konferencija će biti održana kroz prezentacije, sesije, okrugle stolove, a jedna od tema bit će digitalna pismenost, e-vještine i cjeloživotno učenje.

eTalk 2010

Ciljna javnost skupa su sve državne strukture: Ministarstva i agencije, vladine organizacije koje imaju svoje IT službe zadužene za široku primjenu informacionih tehnologija u svakodnevnom poslovanju, nevladine organizacije koje se bave popularizacijom IKT-a u cilju razvoja informacionog društva u skladu sa preporukama EU, javna preduzeća i ostala pravna lica zainteresovana za primjenu savremenih informatičkih rešenja, ICT stručnjaci iz akademskih institucija, banaka, menadžeri zdravstvenih ustanova i privatne ljekarske prakse, obrazovne instutucije, eksperti ponuđači tehnoloških i proceduralnih IT rješenja.

Neke od teme ovog izdanja eTalk-a su eUprava, eTrgovina i eBanking zatim elektronsko poslovanja i bezbjednost, eHealth, konkurentnost Srbije u ovoj branši i sl.

Cijena kotizacije za učešće na konferenciji koja uključuje i smještaj je 170 EUR ukoliko se odlučite za dvokrevetnu sobu, odnosno 200 EUR ukoliko želite jednokrevetnu.