BiH: U Tuzli promovisana 24 doktora nauka

BiH: U Tuzli promovisana 24 doktora nauka

Svečanu ceremoniju promocije doktora nauka otvorio je rektor Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Enver Halilović, redovni profesor, govoreći o značaju obilježavanja jednog od najznačajnijih uspjeha u naučnom usavršavanju, kao i značaju ovakvih promocija za Univerzitet u Tuzli i bosansko-hercegovačko društvo u cjelini.

"Današnji dan poseban je za vas dvadeset i četvoro, koji ste u proteklih godinu dana odbranili doktorske teze. Ovo je svečanost i za Univerzitet u Tuzli, jer smo ponosni što ste odlučili na našem Univerzitetu dostići jednu od najviših stepenica u svom naučnom usavršavanju, i na ovaj, najplemenitiji način promovirati misiju Univerziteta u Tuzli. Od danas je Univerzitet u Tuzli bogatiji za dvadeset i četiri doktora nauka, a naučni svijet bogatiji je za dvadeset i četiri osposobljena stručnjaka koji će dati svoj doprinos razvoju naučne misli u svijetu, u regiji, a posebno napretku Bosne i Hercegovine." rekao je rektor Halilović.

Rektor Halilović je skrenuo pažnju na vrlo mala ulaganja u nauku i naučno-istraživački rad na nivou države BiH.

"Vrlo plodan period naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu, što je vidljivo i po broju na njemu odbranjenih doktorskih disertacija do sada, bio je u vrijeme kada je u BiH izdvajan znatno veći iznos finansijskih sredstava za naučno-istraživački rad. Za razliku od tada, sada su društvena izdvajanja za naučno istraživački rad, bez čega nema ni doktorskih disertacija, vrlo simbolična" istakao je tokom svog obraćanja prisutnima rektor Halilović, te dodao: " Univerzitet u Tuzli će ipak bez obzira na sve nastojati sa svim akterima odgovornim za naučno-istraživački rad, a posebno, na žalost sa samim kandidatima koji su posebno u tome motivirani i zainteresirani za dalji razvoj naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu, dati puni doprinos kvalitetu naučno-istraživačkih rezultata u prvom redu svojih doktorskih disertacija s ciljem uticaja na sveukupan razvoj društva i uspješno ostvarivanje njegove misije."

Današnju Promociju doktora nauka svojim prisustvom su uveličaili cijenjeni ministri TK - Željko Knežiček, ministar industrije, energetike i rudarstva TK i Bego Gutić, ministar unutrašnjih poslova TK.

Prilikom svečane ceremonije promovirane doktore nauka predstavljali su dekani fakulteta i mentori, odnosno predsjednici komisija koji su govorili o biografskim podacima doktoranata, naučnom i stručnom radu, te o doktorskim disertacijama i doprinosu doktorskih disertacija nauci. Doktorske diplome danas promoviranim doktorima nauka uručio je rektor  Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Enver Halilović, redovni profesor.

U ime promoviranih doktora nauka, prisutnim se obratila dr.sc. Enida Nevačinović, koja je skrenula pažnju da se kvalitet jedne države mjeri prema broju njenih obrazovanih građana.

- Današnji dan za promovirane doktore nauka predstavlja nastavak daljeg usavršavanja - istakla je dr.sc. Enida Nevačinović.