Srbija: Zabrana umnožavanja knjiga

Srbija: Zabrana umnožavanja knjiga

Za nepoštovanje ove odredbe Zakona predviđena je zatvorska kazna u trajanju od tri do pet godina. Dakle, studenti, a oni su prvi koji će se naći na udaru ovog zakona jer su najredovnija klijentela fotokopirnica, u slučaju da kao brucoši budu uhvaćeni na djelu, lako bi mogli da apsolventske dane dočekaju – u zatvoru.

Izmjenom i dopunom Zakona o autorskim pravima zabranjeno je kopirati cijele knjige, osim ako je riječ o djelima čiji su primjerci rasprodati najmanje dvije godine. Do sada je Zakon o autorskom i srodnim pravima predviđao mogućnost da fizička lica umnožavaju cijele knjige bez naknade autoru, ali samo u lične, nekomercijalne svrhe. Bez naknade autoru, "za nekomercijalne svrhe nastave" mogu se fotokopirati odlomci pojedinačnih autorskih djela, dozvoljeni su i "javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih djela u obliku neposrednog poučavanja na nastavi", kao i "javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih djela na školskim priredbama", ali samo ako izvođači ne dobijaju novac za učešće u školskoj predstavi. Jedna od novina je i zabrana "umnožavanja notnog zapisa muzike, osim ručnim prepisivanjem".

Za nepoštovanje ove odredbe Zakona predviđena je zatvorska kazna u trajanju od tri do pet godina. Dakle, studenti, a oni su prvi koji će se naći na udaru ovog zakona jer su najredovnija klijentela fotokopirnica, u slučaju da kao brucoši budu uhvaćeni na djelu, lako bi mogli da apsolventske dane dočekaju – u zatvoru.

Kako je za nekoliko beogradskih medija izjavio Vladimir Marić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, našim pravosuđem je utvrđeno da kada student za potrebe učenja i polaganja ispita na fakultetu umnoži autorsko djelo, riječ je o komercijalnoj potrebi, jer on time ulaže u svoje obrazovanje, posao i platu. Po istoj logici, eventualno kopiranje priručnika Kako se udati za milionera (autor Ksenija Sobčak, Oksana Robski, Moskva 2010) trebalo bi da bude komercijalna svrha, u slučaju da savjeti iz knjige zaista djeluju. Međutim, pošto ove knjige nema na našem tržištu, po svemu sudeći, njeno fotokopiranje ne podliježe odredbama novog zakona.

"Autorsko pravo je pravo privatnog karaktera i štiti se na privatan zahtjev. Onog trenutka kada autor sazna za neovlašteno umnožavanje svog djela, preduzeće pravne radnje u cilju zaštite svog prava. Oni koji se profesionalno bave pružanjem usluga fotokopiranja treba da znaju da je kopiranje čitavih knjiga ovim zakonom zabranjeno", kaže Marić. "To je učinjeno zbog visoke cijene pisanja i štampanja notnog materijala legalnim putem. Polazi se od pretpostavke da bi kopiranje takvih materijala, notnih svezaka i drugih raznih partitura u fotokopirnicama ozbiljno narušavalo legitimne interese autora i izdavača", naveo je Marić u izjavi za "Politiku".

Upitan da li će zabrana fotokopiranja udžbenika koji su u prodaji povući za sobom i obavezu uređivanja visine cijene udžbenika kako bi bili dostupni svim studentima, Marić je rekao da ova odredba sprječava neovlašteno kopiranje knjiga i nema nikakve suštinske veze sa njihovom tržišnom vrijednošću. A upravo su cijene, prema riječima studenata, jedan od glavnih razloga što se mnogi od njih odlučuju za iskopirani primjerak. U prosjeku, udžbenici koštaju od 5 EUR do 30 EUR , a za većinu onih "običnih", bez posebne opreme, treba izdvojiti između 5 EUR i 10 EUR .

--

Izvor: b92