Umro John McCarthy: Pionir Umjetne Inteligencije

Umro John McCarthy: Pionir Umjetne Inteligencije

McCarthy je umro 23. Oktobra u 84. godini života. Zaslužan je za termin „Umjetna Inteligencija (Artificial Intelligence)“, ili AI, u radu koji je predstavio 1955. sa nekoliko ostalih naučnika.

Rad predlaže studiju o „načinu da mašine koriste jezik, stvaraju apstrakcije i koncepte, rješavaju probleme koji su trenutno isključivo rezervisani za ljude, te da se unaprijeđuju“.

McCarthy je tvorac programskog jezika „LISP“ koji se koristi u istraživanjima o Umjetnoj Inteligenciji.

Priključuje se Univerzitetu „Stanford“ 1962. i osniva laboratoriju „Stanford Artificial Intelligence Lab (SAIL)“ koja je proizvela mnoga unaprjeđenja na polju „inteligentnih mašina“.

Prema stranici univerziteta, prvi izazov prihvaćen od strane naučnika sa SAIL – a bio je „dizajniranje robota sposobnog za uspješnu interakciju sa fizičkim svijetom“.

Tvrdio je kako će računari eventualno postići nivo ljudske inteligencije.

„Razumijevanje inteligencije je jedan od najtežih znanstvenih problema. Ali opet , mnogi teški znanstveni problemi su i prije bili riješeni. Ne postoji stvar koju ljudi mogu učiniti a da ne mogu natjerati računare da urade tu istu stvar.“