Magnetna levitacija

Magnetna levitacija

Super brzi vozovi koji rade na principu magnetne levitacije, transport elemenata i komponenti pomoću magnetne levitacije... Šta je zapravo magnetna levitacija? Fantastičan video u kojem je tokom 6 minuta na veoma  jednostavan način objašnjen princip rada magnetne levitacije i superprovodnika. Zaista vrijedi pogledati.