Nobelova nagrada za hemiju

Nobelova nagrada za hemiju

Nakon nedavno dodijeljenih nagrada za medicinu, Daniel Shechtman dobitnik je Nobelove nagrada za hemiju za 2011. godinu. Shechtman, naučnik sa izraelskog Tehnološkog instituta u Haifi, nagrađen je za otkriće takozvanih kvazikristala, molekularne sturkture za koju se prethodno nije vjerovalo da je moguća.

U klasičnim kristalima, atomi koji ih čine su poredani u simetričnim, ponavljajućim strukturama, dok su u kvazikristalima oni poredani u simetričnim, ali nepravilnim, svaki put blago drugačijim formacijama. Oktriće do kojeg je Shechtman došao još davne 1982, tada je bilo toliko kontroverzno da je 'zamoljen da napusti' istraživački laboratorij u kojem je tada radio.

Iako sama struktura još uvijek nije u potpunosti razjašnjena, ovakvi materijali su već odavno našli praktičnu i raznoliku primjenu: u medicini za proizvodnju specijalnih tankih igala namijenjenim operacijama oka, proizvodnji žileta, vojnoj industriji za proizvodnju neprobojnih oklopa, sistemima za recikliranje energije.