Novi pogled ispod površine nanomaterijala

Novi pogled ispod površine nanomaterijala

Naučnici su zahvaljujući novom istraživanju u mogućnosti preciznije analizirati sastav novih materijala. Rad internacionalne grupe naučnih radnika kordiniranih sa UC Davis i Lawrence Berkeley National Laboratory je objavljen 14. augusta u časopisu Nature Materials.

Ova tehnika će omogućiti detaljnije istraživanje novih materijala sa ciljem primjene u elektronici, proizvodnji i distribuciji električne energije, hemiji i sl. Tehnika poznata kao ugaona fotoemisija korištena je još od 1970. godine za proučavanje materijala posebno osobina kao što su poluprovodničke karakteristike, supravodljivost i magnetne osobine. Međutim, ova metoda je pružala uvid u osobine površinskog sloja novog materijala debljine svega 1 nm.

Revolucionarno otkriće je uz pomoć X zraka omogućilo uvid u dublje slojeve novih materijala.  Tehnika je bazirana na fotoelektričnom efektu koji je opisao Einstein davne 1905. godine. Jednostavnim riječima: kada jedan foton pogodi određeni materijal, on istisne jedan elektron iz strukture. Mjereći ugao, energiju i spin istisnutog elektrona možemo dobiti precizne informacije o kretanju elektrona i karakteristikama spajanja tog materijala.

Do sada se radilo sa energijama u intervalu od 10-150 eV. Naučnici su pri ovom eksperimentu koristili energiju do 6000 eV. Zahvaljujući moderniojoj tehnologiji i izuzetno preciznim spektrometrima, naučni tim je bio u mogućnosti akvizirati detaljnije podatke iz istisnutog snopa elektrona.

"Nekoliko visokoenergetskih generatora X zraka je planirano za gradnju u Evropi i Aziji dok još uvijek nema planova za SAD." rekao je Fadley, profesor fizike na UC Davis i Lawrence Berkeley Lab i jedan od glavnih autora ovog rada. Ovakav pristup se može koristiti i u komercijalnom sektoru ali i u istraživačke svrhe.

---

Referenca: http://www.physorg.com