Otkrivena nova vrsta talasa

Otkrivena nova vrsta talasa

Preciznim pokretanjem posude u kojoj se nalazila voda, naučnici su uspjeli formirati do sada nepoznati oblik talasa. U svom istraživanju  Jean Rajchenbach, Alphonse Leroux, i Didier Clamond sa Univerziteta Nice-Sophia Antipolis iz Nice, Francuska su objavili da su uspjeli formirati do sada neviđeni oblik talasa.  

Neparni Faradejev talas

U zadnjem izdanju Physical Review Letters naučnici su objavili kako su došli do ovog otkrića.  Naime, Hele-Shaw ćeliju su napunili vodom. Posuda korištena pri ovom experimentu zapravo predstavlja dvije staklene površi odvojene sićušnim procjepom. U ovom slućaju površi su bile 30cm široke dok je procjep bio širok svega 1.5mm. Dubina vode u posudi je bila 5cm. Hele-Shaw ćelija je potom montirana na mehanizam koji je vršio vibriranje posude po vertikali. Pri precizno kontrolisanim uslovima frekfencije i amplitude vibriranja, deformacije površine vode su snimane brzom kamerom. Pri postepenom povećanju amplitude, na površini poćinju da se formiraju dva talasa relativno velike amplitude. Ovi talasi se nazivaju Faradejevi talasi a nastaju usljed vibracije posude pri određenoj frekvenciji i amplitudi. Posmatrana su dva oblika Faradejevih talasa, jedan koji je imao parnu simetriju i drugi koji je imao neparnu simetriju. Na animacijama desno možete vidjeti forme talasa.

"Ovi talasi su striktno lokalni i stacionarni" istakao je Rajchenbach . "Do sada su postojala samo dva tipa samostalnih vodenih talasa: propagirajući soliton i soliton forme omotača.

Parni Faradejev talas

Pri nastojanju da se razumije priroda formiranja ovakvog oblika talasa, naučnici su se suočili sa problemom velike amplitude jer opšta talasna jednačina opisuje talase sa znatno manjom amplitudom. Istraživački tim smatra da je novoformirani oblik talasa posljedica preklapanja ravnih i talasastih zona izazvanog vibracijama.

"Osnovni cilj istraživanja jeste fokus na nelinearne talase mora. Želimo što bolje razumjeti formiranje talase velikih amplituda - tsunamija i sl. "