“Super pijesak” za prečišćavanje vode

“Super pijesak” za prečišćavanje vode

Naučnici su pronašli način kako da obični pijesak u materijal za prečišćavanje vode širom svijeta. "Super pijesak" ima kapacitet filtriranja 5 puta veći od običnog pijeska. Novi materijal bi mogao postati veoma pogodan zbog niske cijene za zemlje u razvoju gdje je više od milion ljudi bez pitke vode. Naučnici na Rice Univerzitetu koristeći "nano" magiju rade na proizvodnji pijeska koji ima daleko veću moć prečišćavanja od običnog. Pojava ovog proizvoda na tržištu može biti od enormne koristi zemljama u razvoju kojima imaju hronični problem sa pitkom vodom ali i sa finansijama. Pristup načika sa Rice-a se sastoji u korištenju grafit-oxida , proizvod koji se dobija eksfolijacijom grafita gdje nastaju listici debljine jednog atoma. Nanolistići se mogu formirati tako da imaju svojstva i hidrofobije i hidrofilije jer se u kombinaciji sa pijeskom, nanolistići se sjedinjuju sa česticama pijeska čime se osigurava hidrofilno svojstvo te se svemu dodaju molekule tiola. Testiranje sposobnosti filtracije "super pijeska" je provedena koristeći dva kontaminata - merkuri ( 400 ppm ) i Rodamin B ( 10 ppm ) koja su puštana kroz dva stuba za filtraciju, obični i "super pijesak". Rezultat je bio taj da je obični pijesak došao u zasićenje apsorpije u roku od 10 minuta. Super pijesak je nastavio izdvajati merkuri i narednih 50 minuta te je konačni rezultat filtrirane vode bio sadržaj od merkurija manji od 1ppm. Rezultati sa vodom tretirnom Rodaminom B. Ovo je pokazatelj da je "super pijesak" jednako dobar kao i komercijalni sistemi za filtraciju na bazi aktivnog karbona. Laboratorija još uvijek radi na istraživanju za povećanje korisnog dejstva ovog proizvoda. Više informacija: "Engineered Graphite Oxide Materials for Application in Water Purification" ACS Appl. Mater. Interfaces, 2011, 3 (6), pp 1821–1826 DOI: 10.1021/am200300u