Tiranija “zdravstva”

Tiranija “zdravstva”

U ovoj sjajnoj knjizi, autor (Michael Fitzpatrick) opisuje jednu strašnu situaciju: kako je stariji bračni par nađen mrtav u Londonu, od posledica smrzavanja. Dok je autor (inače lekar) čekao ambulantno vozilo, u kući pokojnika je našao letak u kojem se govori o značaju sigurnog seksa i mogućnostima zaštite... Taj letak je štampan u 23 miliona primeraka, i podeljen svim domaćinstvima u Britaniji.

 U tom momentu lekar uviđa sav apsurd situacije u kojoj država troši ogromna sredstva na kampanju "svi su izloženi riziku" ("everyone is at risk"), a - sa druge strane - realno čini neznatno malo za druge ugrožene kategorije stanovništva, te čak sa mnogo entuzijazma propoveda "zdravo življenje" ("healthy living").

U daljem tekstu, autor sagledava dve strane novčića.

S jedne strane - državu, koja koristi promociju zdravlja u političke svrhe,  a pri tome kampanje premalo veze imaju sa prioritetima koji se tiču zdravlja nacije. Prikupljanje političkih poena, pod maskom "staranja o zdravlju" je jasno vidljivo.

S druge strane su profesionalci u zdravstvu, koji jasno razlikuju koji deo se tiče zdravlja, i njihove kompetencije - a koji socijalnog programa, čime ne samo da neće, nego i ne umeju da se bave... Prema mišljenju lekara, njihova profesija ne služi za prikupljanje političkih poena.

Razmatranja dr Fitzpatrika su staložena, obrazložena konkretnim primerima iz života, dotiču se argumentovano i jasno i konkretne zdravstvene i socijalne politike; za razmatranje ovakvih pitanja, od ključnog značaja za najveće dobro ljudi - zdravlje - ova knjiga je veoma dobar početni korak.

---

 Michael Fitzpatrick: The Tyranny of Health: Doctors and the Regulation of Lifestyle. Routledge, London UK, pp 196. ISBN 0 415 23572 3 (Prikaz prema: BMJ, vol. 322, 3. Feb 2001.)