Albert von Szent-Györgyi

Albert von Szent-Györgyi

Albert von Szent-Györgyi, rođen 16. septembra 1893. godine u Budimpešti, je mađarski fiziolog i dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 1937. godine.  Školovanje je počeo 1911. godine u laboratoriji svog ujaka Josepha Lenhosseka, profesora anatomije na Univerzitetu u Budimpešti. Nakon što je početkom Prvog svjetskog rata regrutovan, 1916. godine se sam ranjava kako bi dobio otpust i mogao nastaviti školovanje. Godine 1927. je doktorirao na Cambridge Univerzitetu, radeći na izolovanju spoja koji je u to vrijeme nazivao 'heksuronska kiselina'. U Mađarsku se vraća 1930. i počinje raditi na Segedinskom Univerzitetu gdje, zajedno s kolegom Josephom Svirbelyjem, otkriva da je heksuronska kiselina izrazito efikasan lijek u borbi protiv skorbuta, što će biti povod i za promjenu imena spoja u 'askorbinska kiselina', van naučnih krugova poznata pod puno poznatijim imenom vitamin C. Za svoja otkrića je 1937. Dobio Nobelovu nagradu, a cjelokupan novačni iznos nagrade je 1940. ponudio Finskoj koja se tada branila od Sovjetske invazije. Umro je u SAD-u, 22. oktobra 1986.