Na današnji dan spaljen Giordano Bruno

Na današnji dan spaljen Giordano Bruno

Veliki talijanski filozof, matematičar i astronom Giordano Brunona današnji je dan 17. februara 1600. godine spaljen na lomači zbog svojih učenja koja je inkvizicija proglasila panteističkom herezom.

Bruno se u nemilosti katoličke inkvizicije našao još 1566. godine zbog svojih ideja o heliocentrizmu, beskrajnom svemiru i strukturi atoma. Talijanski je genije u svojim razmišljanjima o svemiru otišao još korak dalje od Nikole Kopernika pa je Sunce smatrao tek jednom od zvijezda, a svemir staništem nebrojenih naseljenih svjetova - planeta od kojih su mnogi poput Zemlje bili utočište inteligentnih bića. Već i sama ideja da je Zemlja svedena na sićušnu česticu u beskrajnom svemiru u kojem kruže nebrojena Sunca, ali koji nema središta, za ono je vrijeme bila zastrašujuća i vrlo hrabra. No Bruno je izjavio: 'Moje su misli neodvojivo povezane sa zvijezdama!'

Rodio se u januaru 1548. u mjestu Nola na jugu Italije nedaleko od Napulja. Sa šesnaest godina, 1565. godine ušao je u dominikanski red i posvetio se studiranju teologije Tome Akvinskog i Aristotelove filozofije. Nakon što je osumnjičen za herezu, napustio je samostan Minerva u Rimu i petnaestak godina lutao po Europi. Predavao je u Veneciji, Ženevi, Toulouseu, Parizu, Londonu, Oxfordu, Wiesbadenu, Wittenbergu, Frankfurtu i Pragu. 1591. na poziv patricija Monceniga ponovno dolazi u Veneciju koja ga izručuje inkviziciji. Uhapšen je 1593. i odveden u Rim, gdje je pod istragom u zatvoru proveo sedam godina. Budući da se nije htio odreći svojih učenja, konačno je proglašen krivim, posebno zbog panteističkih ideja i osuđen na smrt te spaljen na trgu Campo de' Fiori. Bruno je bio tipičan slobodarski predstavnik antiskolastičke renesansne filozofije. Poricao je kršćanske dogme smatrajući da su filozofija i teologija nespojive. Suprotstavljao se kršćanskom shvatanju Boga kao transcendentne osobe i zastupao panteističku ideju po kojoj se sve sastoji od vječne i beskrajne supstance. Prema Brunu Bog je istovjetan s prirodom, a jedini cilj filozofije je spoznati tu nestvorenu supstancu. Nakon smrti bio je često osporavan, neshvaćen i rijetko objavljivan. Konačno je stekao veliku slavu, posebno među misliocima 19. i 20. stoljeća koji su ga smatrali mučenikom slobodne misli i suvremenih naučnih ideja iako su njegove ključne teorije, mada uglavnom tačne, ipak bile više rezultat nagađanja nego pravih naučnih metoda i istraživanja.

Vatikan se nikada nije službeno uputio izvinjenje za spaljivanje Giordana Bruna.

---

tportal.hr