Pi i Tau dan – Rat u svijetu matematike

Pi i Tau dan – Rat u svijetu matematike

 

 

 

U svijetu matematike se vodi tihi rat - između pristalica konstante PI i konstante TAU.

Naime, većini je poznat broj PI koji predstavlja odnos obima i prečnika dok konstanta tau predstavlja odnos obima i poluprečnika. Tako su pristalice konstante Tau počeli obilježavati "Tau dan" a među njima su i Američki matematičari Bob Palais i Michael Hartl. Naime, oni konstati Tau daju prednost iz razloga što je dva puta veća od konstante Pi ( oko 6.28 ) te je iz tog razloga lakše obaviti mnoge operacije sa njom. Da bi se protivili već odavno priznatom Pi danu ( 14. mart ) pristalice su deklarisale Tau dan na 28. juni.

Patrick Speissegger, gostujući profesor na McMaster univerzitetu na Katedri za Teoriju modeliranja kaže da "ovo nije pitanje pravilnog ili pogrešnog već pitanje mišljenja i navike". "Za mnoge ljude će biti teško usvojiti novu konstantu jer se konstanta Pi koristi u literaturi već skoro 2000 godina".

Chris Miller, profesor na Ohio State University na Odjelu za matematiku se slaže sa Prof Speisseggerom : "Zavisi šta smatrate važnijim: obim ili površinu kruga."

Koliko duboko ide rivalitet, mnogi Pi dan nazivaju Tau/2 dan.

 

Reference: http://www.mcmaster.ca/home.cfm