Cjepivo protiv gripe efikasno u samo 59% slučajeva

Cjepivo protiv gripe efikasno u samo 59% slučajeva

Medicinski magazin Lancet Infectious Diseases Journal objavio je zbirnu analizu 31. studije o istraživanju efikasnosti cijepljenja protiv gripe, koje su rađene u proteklih više od 40 godina, a rezultati do kojih su došli su bili podjednako iznenađujući kao i zabrinjavajući.

Prosječna efikasnost analiziranih cjepiva je iznosila samo 59%, a najčešći vid cjepiva, onaj  u obliku injekcije, se pokazao kao manje efikasan od nekih drugih rješenja, na primjer cjepiva u obliku inhalatorskog spreja.

Ono što je posebno zabrinulo istraživače je da u velikom broju slučajeva cjepivo, umjesto samo djelomičnog ili smanjenog djelovanja, nema apsolutno nikakvog efekta, što je posebno rizično u slučaju pandemija.