Da li su nam vitamini i suplementi zaista potrebni?

Da li su nam vitamini i suplementi zaista potrebni?

Prvi problem je što postoje kontradiktorni naučni dokazi o tome koliko multivitaminski suplementi zaista pomažu zdravlju osobe sa konkretnim problemima. Drugi, daleko veći problem je - epidemija potpuno nekritičnog uzimanja vitamina i suplemenata kao da su bombonice. Žene u menopauzi, muškarci koji gube kosu, pacijenti sa osteoporozom... Većina će prvo da posegne za ovakvim preparatima.

Svako ko uzima ili namerava da počne da uzima ove preparate, trebao bi sebi da postavi sledećih nekoliko pitanja:

1. Koje konkretne zdravstvene dobrobiti donosi taj suplement?

2. Da li mi je zaista potreban?

3. Koja je preporučena doza za taj suplement?

4. Kada i koliko dugo treba (ili smem) da ga uzimam?

5. Koji je za mene najbolji oblik u kojem da ga uzimam - tečnost, kapsule, prašak...?

6. Koji oblik vitamina (na primer D2 ili D3) je najbolji za mene?

7. Da li ti vitamini i suplementi imaju neka štetna delovanja i nuspojave?

8. Koji su najbolji proizvođači  tog preparata?

9. Da li konkretan preparat ima neke interakcije sa lekovima koje već uzimam, da li treba s njim prekinuti ako sledi na primer hirurška intervencija...?

Na sve ovo vam može odgovoriti vaš lekar, farmaceut, ili - školovan dijetetičar, ako postoji u vašem okruženju.

Veoma je značajno o svemu navedenom povesti računa - jer ovakvi preparati ipak nisu "samo bombonice", čak i ako se nalaze u slobodnoj prodaji.

 ---

webmd.com

Comments are closed.