Da li žene tuku muževe?

Da li žene tuku muževe?

Uvek je postojalo mnogo viceva na temu toga kako neki muževi pate od žena nasilnika, ali postoje i brojni konkretni podaci o tome.

U jednom istraživanju je nađeno da je od preko 1.600 muškaraca starosti do 55 godina - 37% prijavilo da su povrede od partnera, tj. da je u pitanju IPV: Intimate Partner Violence. Od ovog broja - 11% je izjavilo da su uzvratili...

Žene koje su zlostavljane od strane partnera imaju ceo niz mehanizama koji im daju podršku, omogućavaju pravnu zaštitu, postoje "sigurne kuće"... Kod muškaraca ne samo da nije tako, nego je problem i da kažu odakle potiču povrede.

No, nasilje je "samo" posledica. Mnogi muškarci kojima je ukazana pomoć imaju i druge probleme: depresiju, PTSD, samoubilačke tendencije, narkomani su, alkoholičari (ili oba)...

Iz istraživanja su isključeni muškarci koji ne umeju da čitaju na nivou IV razreda osnovne škole, sa kojima se pri prijemu ne može adekvatno komunicirati zbog ozbiljnog psihijatrijskog stanja, narkomanije i/ili zloupotrebe alkohola - preko 35% od ukupnog broja, što mnogo govori o celoj slici.

Dakle - ma koliko naslov zvučao "komično" - istina je strašna: IPV je "samo" manifestacija dugog spiska vrlo ozbiljnih socioekonomskih i zdravstvenih problema.

---

Rhodes KV, Houry D, Cerulli C, Straus H, Kaslow NJ, McNutt LA. Intimate Partner Violence and Comorbid Mental Health Conditions Among Urban Male Patients. Ann Fam Med 2009;7(1):47-55.