Genskom terapijom protiv hemofilije

Genskom terapijom protiv hemofilije

Grupa engleskih i američkih naučnika primjenila je gensku terapiju koja je prvi put pomogla pacijentima oboljelim od teškog oblika hemofilije B da ne koriste preventivne terapije više puta sedmično.

Novi virus AAV8 omogućio je pacijentima kojima je davan da po više mjeseci žive bez bojazni da bi bolest mogla da se pogorša, prenijeli su francuski mediji.

Prva faza ispitivanja "azacitidina" za oralnu primjenu, koju su sproveli stručnjaci iz Instituta za rak pri University College London i dečije istraživačke bolnice "Saint Jude" u Memfisu - SAD, istovremeno je pokazala da pacijenti oboljeli od teške mijeloidne leukemije dobro podnose tu potencijalnu terapiju.

Rezultati prve faze ispitivanja tog lijeka korporacije "Celgene" predstavljeni su na 53. godišnjem skupu Američkog hematološkog udruženja u San Dijegu.

---

b92