Izloženost arsenu putem riže

Izloženost arsenu putem riže

Istraživanje objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences povećava razumijevanje koji su sve izvori ljudske izloženosti arsenu te usmjerava našu pažnju potencijalnom unosu štetnih količina arsena putem riže. 

Arsen se prirodno nalazi u okolišu, a u povišenim koncentracijama štetan je za ljudsko zdravlje. Osobito je pogubna izloženost arsenu tokom trudnoće. Budući da ga ima u podzemnim vodama, Svjetska zdravstvena organizacija utvrdila je i smjernice o dozvoljenim količinama arsena u vodi za piće (10 mikrograma po litru).

Nedavnim istraživanjem pažnja je usmjerena na rižu, koja je pogodna za kontaminaciju arsenom odnosno ima sposobnost ekstrahiranja arsena iz okoliša.  Istraživanje je provedeno na uzorku od 229 trudnica, podijeljenih u dvije grupe (na osnovi toga da li su jele rižu dva dana prije testiranja), a nivo arsena u tijelu mjerene su putem određivanja koncentracija u mokraći.

Pa je tako prosječna količina arsena u urinu žena koje su konzumirale rižu bila 5,27 mikrograma/L, dok su ostale žene, koje nisu jele rižu, imale prosječno 3,38 mikrograma /L aresna u mokraći. Razlika u koncentracijama je statistički značajna.

Ovo samo potiče na potrebu za stvaranjem smjernica o praćenju količina arsena u hrani. Treba napomenuti da Kina ima kreirane preporuke o dopuštenim količinama arsena u riži (0,15 mikrograma/kg).

Potrebna su dalja  istraživanja s ciljem utvrđivanja potencijalnog utjecaja na zdravlje moguće izloženosti arsenu putem riže, uzimajući u obzir nutritivne prednosti konzumacije riže.

---

vitamini.hr