Koliko doktora puši?

Koliko doktora puši?

Podaci o tome koliko doktora puši variraju od zemlje do zemlje: u Australiji puši samo 9% muškaraca i oko 4% žena doktora. No, prema jednom multicentričnom istraživanju provedenom u 42 zemlje - slika je daleko gora: puši između 21% i 26% doktora, pri čemu lekari nešto više od stomatologa.

Naravno, ovo ima dalekosežne posledice, ako se izuzme zdravlje samog lekara.  Realnost je - da doktor pušač vredi stotine hiljada dolara duvanskoj industriji.

Ne samo kao pušač, i ne samo kao "pozitivan" uzor - nego i kao medicinski radnik koji će čak i u do 60% slučajeva propustiti da prepozna pacijenta pušača i pokuša da utiče na njega da prestane sa pušenjem.

Pošto novija britanska istraživanja ukazuju na to da će čak 1/3 pušača prestati da puši ako ga savetuje njegov lekar opšte prakse, u nekim zemljama se studenti medicine koji puše preusmeravaju u druge sfere delatnosti, ne u primarnu zdravstvenu zaštitu.

Na sreću, postoje značajni, naučno validni podaci da se broj doktora pušača smanjuje...

---

   Chapman S. Doctors who smoke. BMJ 2005;311:142-

 Garfinkel L, Stellman SD. Cigarette smoking among psysicians, dentists and nurses. Cancer Journal for Clinicians. 2008;36(1):3-8.