Krvna grupa povezana sa rizikom za moždani udar?

Krvna grupa povezana sa rizikom za moždani udar?

Studija predstavljena na konferenciji American Heart Association sugeriše kako su neke krvne grupe povezane s većim rizikom za moždani udar.

Rezultati nove studije se temelje na podacima za 90000 osoba uključenih u dva ranija istraživanja koja su trajala više od 20 godina. Pokazalo se kako su moždani udari u prosjeku češći kod osoba s krvnom grupom AB nego kod onih s krvnom grupom 0.

Povećana učestalost moždanih udara je zabilježena i kod žena s krvnom grupom B. Istraživači napominju kako ovi podaci ne dokazuju uzročno-posljedičnu vezu krvnih grupa i rizika za moždani udar, ali ipak dodaju kako su neka ranija istraživanja povezala određene krvne grupe s većim rizikom za krvarenje, srčane udare i krvne ugruške u nogama.

---

plivazdravlje.hr