Matematski model predviđa razvoj i širenje ćelija tumora

Matematski model predviđa razvoj i širenje ćelija tumora

Matematski model koji predviđa razvoj i širenje ćelija raka može poboljšati razvoj individualnih tretmana. 

Određeni tumori prestaju rasti kada dostignu određenu veličinu dok pak drugi nastavljaju rasti bez obzira na postignute dimenzije. Pri njihovom razvoju, mreža krvnih sudova koja ih hrani postaje šira. Moguće je da ćelije raka se dalje tim putem prenose u druge dijelove tijela što se naziva metastaza. Način  kako utvrditi koji tumori će "mirovati" a koji će se širiti je jedna od osnovnih stvari u istraživanjima kancerogenih pojava i tumora te se u posljednje vrijeme intenzivira učešće matematičara i fizičara u tim istraživanjima.

Jedan od fizičara koji rade na ovom polju jeste i  Sehyo Choe sa Univerziteta u Heidelbergu, Njemačka koji je sa timom kolega razvio matematski model evoluiranja tumora. Tim je detaljno analizirao slike tumora miša i slike krvnih sudova oko njega u različitim fazama razvoja. Nakon toga su rezultati bili pretočeni u kompleksni set matematskih jednadžbi koje su opisivale odnos između zdravih ćelija, ćelija tumora i ćelija krvnih sudova koje ga okružuju.

"Rezultati istraživanja jesu trase razvoja tumora", rekao je Choe. Ovakav model primjenjen na tumor miša je u svakom slučaju mogao odrediti dalji razvoj i evoluiranje tumora. Model bi trebao pomoći pri određivanju koje krvne sudove je potrebno odstraniti da bi se ograničilo širnje tumora.

"Na osnovu ovih istraživanja i razvijenog modela, liječenje tumora u budućnosti neće biti bazirano na globalnom prosjeku i odlukama koje se donose na osnovu prosječnih vrijednosti već će svaki pacijent imati individualni pristup" istakao Neil Johnson , fizičar sa Univerziteta Miami u Floridi.

Komentar Claus Jørgensen-a sa Instituta za istraživanje raka iz Londona na ovakav pristup tretmanu kancerogenih oboljenja je bio izuzetno pozitivan s tim da je istakao da model još uvijek previše pojednostavljuje određene aspekte širenja tumora.