Moć matičnih ćelija

Moć matičnih ćelija

21. vijek donio je jednu potpuno novu granu medicine – regenerativnu medicinu, razvijenu iz ideje da je matična ćelija sposobna da se diferencira u druge ćelije i tkiva i da se uz pomoć toga stvore uslovi za terapiju određenog oboljenja.

prof. dr Bela Balint, načelnik odjeljenja za hemoterapiju i aferezno liječenje VMA, Foto: b92

Srbija je treća zemlja na svijetu koja je verifikovala primjenu matičnih ćelija kod infarkta srca. Vojnomedicinska akademija u Beogradu, kao pionir u liječenju matičnim ćelijama, prve pokušaje izvela je početkom osamdesetih godina da bi do danas u Srbiji bilo obavljeno približno 1.000 transplantacija tuđim matičnim ćelijama.

"Koristimo matične ćelije, autologene, prikupljene od bolesnika sa ishemijskom bolešću srca, zatim sa oštećenom funkcijom jetre, oštećenim pankreasom, dijabetesom tipa 1 i prikupili smo ćelije i kod oko 80 bolesnika smo sproveli terapiju matičnim ćelijama kao terapijski pristup iz oblasti regenerativne medicine" objašnjava prof. dr Bela Balint, načelnik odeljenja za hemoterapiju i aferezno liječenje VMA.

Posljednjih godina se sve veći broj parova, odlučuje na ostavljanje uzorka matičnih ćelija iz pupčane vrpce novorođenčeta u privatnoj banci. Srbija još uvek nema javnu banku matičnih ćelija a prema posljednjim najavama, ona bi trebalo da počne sa radom sljedeće 2012.godine

Javna banka matičnih ćelija u Italiji sa radom je počela 1993. godine a danas broji preko 8000 uzoraka. Međutim pravna regulativa ostavljanja i čuvanja matičnih ćelija iz pupčanika zavisi od zemlje do zemlje.

Prof.dr. Lorenza Lazzari

prof. dr Lorenza Lazzari, osnivač Javne banke matičnih ćelija objašnjava kakva su pravila u Italiji: "Majka može da donira krv iz pupčane vrpce u javnu banku matičnih ćelija. Ona može i da odluči da ih sačuva samo za sebe. U tom slučaju mora imati dogovor sa privatnom bankom van zemlje. Dakle ne na teritoriji Italije."

Terapije „odraslim“ matičnim ćelijama su se intenzivno razvile u posljednjih 10 godina zbog čega je u svijetu urađeno na desetina hiljada liječenja velikog broja oboljenja. Ono što važi za terapije matičnim ćelijama je da su skupe, posebno kada se radi o srčanim oboljenjima.

A koliko je skupo liječenje u Njemačkoj poredi prof. dr Christoph Stamm kardiohirurg iz Berlina:  "Sam tretman nije skuplji od nekih rutinskih pregleda i operacija srca. Ili ako pacijent mora da dobije bajpas možemo tada da uradimo tretman matičnim ćelijama. Sam tretman nije dodatni trošak. Priprema ćelija je drugo pitanje. To zavisi od tipa matičnih ćelija koje želite da upotrijebite da li su vaše iz koštane srži ili tuđe, kupljene, onda je proces pripreme zapravo najskuplji."

I dok jedni ostavljaju matične ćelije za „ne daj bože“, drugi skupljaju novac za liječenje u inostranstvu, postoje i oni koji još uvek ne vjeruju u moć matičnih ćelija i njihovu svijetlu budućnost.

---

b92

Svima njima dr Lorenza Lazzari poručuje"Ako neko ne vjeruje u moć matičnih ćelija to je zato što to ne želi. Zato što zatvara oči pred tim saznanjem. Nemoguće je reći da nije istina. Željela bih da popričam sa takvom osobom."