Nedostatak medicinskih informacija na internetu

Nedostatak medicinskih informacija na internetu

U našim uslovima korisnici više pretražuju internet u potrazi za zdravstvenim sadržajem nego za vestima; a kakve nedostatke imaju te informacije?

1. Neujednačen kvalitet informacija.

Prvo - i najznačajnije: ZAISTA validni podaci se nalaze u medicinskim bazama podataka kojima se plaća pristup.

Da li će i u kom obliku baš takva informacija biti "slobodno" preneta, i sa kojom konotacijom - to je zaista za diskusiju. Prema jednoj kanadskoj studiji, od pregledanih oko 70.000 sajtova sa zdravstvenim informacijama, samo 1/3 je pružala naučno validnu - ali u većini slučajeva nedorečenu medicinsku informaciju. Smatra se da i danas situacija nije mnogo bolja.

2. Problemi nalaženja, razumevanja i primene medicinske informacije sa interneta.

U nemerljivoj količini medicinskih podataka online, laik će teško da se orijentiše. Kada nađe odgovarajuću informaciju, pitanje je kako će je razumeti - a tek kako i primeniti...

3. "Access to access" problem.

Odavno je pokazano da ljudi sa određenim oboljenjima i stanjima često ne mogu na pravi način da vide stranicu. "Access to access" je problem koji se jasno pokazuje kada nisu ispunjeni W3C standardi; na primer, autoru ovog teksta se desilo da par posetilaca sa deuteranopijom moli da se promeni boja linkova na sajtu, jer ih ne razlikuju od teksta.

 4. Potencijalni rizici prekomernog korišćenja informacija na internetu.

Nije malo internet-korisnika koji su surfujući "dijagnostikovali" sebi neka vrlo ozbiljna oboljenja, pa - i pokušali samolečenje razlitičim "internet-tehnikama".

5. Problem sukoba interesa.

Ako na primer farmaceutska kuća finansira neki tekst, ili čak ceo sajt ili više njih - to se ne smatra nekorektnim, kao i da na bilo koji način pomaže autore. Međutim - ako se ovo ne navede, dolazimo do vrlo ozbiljnog etičkog problema. U pitanju je vrlo kompleksna tema, ali i vrlo dobro regulisana u mnogim zemljama - te korisnik i to treba da ima u vidu.

Dakle - ako medicinske informacije tražite online, obratite pažnju na ovih nekoliko nedostataka. Ako negde sitno ispisano, u uglu web stranice, nađete ko je zapravo finansirao tekst, promislite još jednom...

 ---

Benigeri M, Pluye P. Shortcomings of health information on the Internet. Health promotion international. 2003;18(4):381-6.