Novi dokazi da kofein minimizira opasnost od raka kože

Novi dokazi da kofein minimizira opasnost od raka kože

     

Istraživanje provedeno na Rutgers univerzitetu je učvrstilo teoriju da kofein minimizira opasnost od raka kože na molekularnom nivou jer djeluje inhibitorski na enzim u koži poznat kao ATR. Naučnici vjeruju na osnovu iskustva stečenog istraživanjem koje je provedno na miševima da kofein koji se nanosi direktno na kožu sprječava štetne UV zrake da uzrokuju rak kože.

Prethodno istraživanje je pokazalo da miševi koji su hranjeni vodom obogaćnom kofeinom, a potom izloženi djelovanju lampe koja generiše UVB radijaciju koja oštećuje DNK u ćelijama kože su bili u mogućnosti neutralizirati daleko veći broj oštećenih ćelija što je direktno rezultiralo manjom vjerovatnoćom pojave raka kože.

"Od ranije je poznato da konzumiranje kofeina minimizira rizik od pojave raka kože generalno te je to pred nas postavilo zadatak da precizno utvrdimo da li minimizira i rak kože uzrokovan izlaganju sunčevim zrakama" istakao je Allan Conney, direktor Susan Lehman Cullman laboratorije za istraživanje kancerogenih oboljenja.

U objavljenoj studiji na kojoj su radili naučni radnici Rutgers univerziteta u saradnji sa Univerzitetom u Washingtonu, umjesto vode obogaćene kofeinom genetski su modificirali i umanjili zastupljenost ATR-a kod određene grupe miševa. Rezultat je pokazao da se kod genetski modificiranih miševa tumor daleko sporije razvija nego kod druge skupine bez modifikacija.  Studija je također pokazala da usljed dužeg izlaganja UV zrakama tumor se razvija kod obje grupe miševa. Zaključak je bio da je smanjenjem zastupljenosti ATR-a postiže efekat u predkancerogenoj fazi, kada se još nije razvio tumor usljed izlaganja UV zračenju.

Prema National Cancer Institute, oblik raka izazvanog izlaganju sunčevim zrakama je najzastupljeniji oblik u SAD-u gdje se godišnje pojavi do 1 milion slučajeva.

"Velika je vjerovatnoća je da će kofein biti oružje u borbi protiv raka jer inhibira ATR ali i apsorbuje štetne UV zrake" istakao je Conney.