Oko 10% Amerikanaca starijih od 12 godina je na antidepresivima

Oko 10% Amerikanaca starijih od 12 godina je na antidepresivima

U izvještaju se navodi da je 2,5 puta veća vjerovatnost za žene da uzimaju antideptresive u odnosu na muškarce.

Izvještaj je također pokazo da osobe u dobi od 45 do 64 godine života imaju veće izglede da će uzimati antidepresive nego mlađe osobe, a analizirano po rasnoj pripadnosti utvrđeno je da bijelci imaju veće šanse da završe na antidepresivima od pripadnika ostalih rasa i manjina.

Izvještaj je rezultat analize podataka u trogodišnjem razdoblju od 2006. do 2008. koju je proveo Nacionalni centar za zdravstvenu statistiku.

Među skupinama s većim izgledom za depresiju su i razvedeni, nezaposleni i oni bez zdravstvenog osiguranja. No, istraživače je najviše iznenadilo otkriće da tek jedna trećina osoba koje boluju od teških oblika depresije uzima te lijekove. "To znači da se mnoge osobe s teškom depresijom ne liječe," kazala je Laura Pratt, epidemiologinja koja je vodila istraživanje. Upotreba antidepresiva u SAD-u skočila je gotovo 400% od kraja 80-ih kada se na tržištu pojavio prvi od njih. "Puno je dokaza da se broj osoba s depresijom udvostručio u posljednjih desetak godina" kaže Charles Raison, profesor psihijatrije na University of Arizona, rekavši da su točni uzroci toga rasta i dalje nejasni, no da postoje dokazi da loša prehrana i pomanjkanje aerobnog vježbanja mogu igrati ključnu ulogu.

"Pretilost je rizični faktor za depresiju", kaže Raison, koji napominje da prehrana koja se temelji na industrijski obrađenoj hrani i društvena izolacija mogu voditi u depresiju.

Stručnjaci kažu da ovo istraživanje pokazuje i to da sve više ljudi počinje posvećivati pažnju svome mentalnom zdravlju, kao i da se stigma koja okružuje mentalne bolesti polako gubi.

---

plivazdravlje.hr