Organski fotonski pacemaker

Organski fotonski pacemaker

Istraživači sa Stanfordskog univerziteta u Kaliforniji su uspjeli izolovati gen, prisutan kod nekih vrsta algi, koji proizvodi fotosenzitivni protein ChR2 (Channelrhodopsin 2), koji omogućava da se ćelije 'uključe' ili 'isključe' svjetlosnim signalima. Gen je zatim uspješno ubačen u ljudske matične ćelije koje su zatim uzgojene u srčano mišićno tkivo, navodi Christopher Zarins, koautor studije.

Prema Zarinsovim riječima, usavršavanje ovakve procedure bi moglo imati velikog potencijala u medicini i dovesti do organskih fotonskih pacemakera, napravljenih od pacijentovih vlastitih ćelija.