Osobine tinejdžerki koje puše

Osobine tinejdžerki koje puše

 U jednom australijskom istraživanju, anketirano je više stotina devojaka pušača iz urbanih sredina. Rezultati su bili iznenađujući - na prvo mesto je izbio podatak da su ove devojke manje sigurne u sebe, kao i da veruju da su manje voljena deca u svojim porodicama.

         Drugo - devojke pušači su imale izraženu tendenciju da se na manje efektivne načine nose sa problemima koje imaju u životu. Njihova životna strategija je bila bitno drugačija od devojaka koje ne puše.

Devojke pušači su se pokazale kao manje samostalne - sa daleko većom tendencijom oslanjanja na druge i traženja ne samo njihove pomoći, nego i "spasa". Samim tim, daleko više su vrednovale prijateljstvo i pripadanje grupi nego nepušači.

 Nesrećna vest je da su devojke koje puše imale i daleko više izraženu toleranciju prema delinkventnim oblicima ponašanja i različitim vrstama zavisnosti. U sklopu ovog stava se nalazi i viđenje sebe: devojke pušači su težile tome da sebe vide kao nekonformiste, slobodoumne osobe koje krše pravila i ponose se time. Mnoge od njih (62%) su čak izjavile da vide sebe kao "mean and nasty"...

Svetla tačka je zaključak: da se uticajem na poboljšanje veštine rešavanja životnih  problema  i slike o sebi može itekako uticati na ovaj mlad svet, a samim tim i na odbacivanje cigareta.

 ---

            Snow PC, Bruce DD. Cigarette smoking in teenage girls: exploring the role of peer reputations, self-concept and coping. Health Education Research. 2003;18(4):439-53.