Šta je siromašnima od značaja kod zdravstvene zaštite?

Šta je siromašnima od značaja kod zdravstvene zaštite?

U siromašnoj kineskoj provinciji Gansu je ispitivano šta je stanovništvu zapravo značajno kod zdravstvene zaštite: kvalitet usluge, stručnost, cena, udaljenost, pristupačnost... Rezultat?

Stručnost i kompetencija su bili na prvom mestu kao faktori od značaja.

Ispostavilo se da za neke manje zdravstvene probleme stanovništvo neće ni ići kod lekara; kineska narodna medicina dominira i u urbanim, dobrostojećim delovima Kine.

Za malo ozbiljnija oboljenja - stanovnici će ići primarno kod lekara koji im deluje stručan. Čak i ako su veoma siromašni stanovnici će naći novac i dugo putovati - samo da nađu lekara za kojeg misle da je kompetentan.

Treba imati u vidu da ova pokrajina ima prosečan bruto nacionalni prihod po glavi stanovnika od oko 1.880$. Za celu je Kinu bruto nacionalni dohodak oko 4.400$ po stanovniku - prema World Bank, a to je upola manje od npr. Kazahstana.

U okolnostima gde mnogi stanovnici imaju prihod ispod 10$ mesečno - spremnost da se dva puta toliko plati samo za pregled lekaru koji se smatra stručnim - nije mala stvar. Osim toga, treba imati u vidu da se ova pokrajina nalazi na Tibetanskom platou, dakle i putovanje je značajno otežano.

Interesantno je da je raspon cena od većeg značaja srednjoj klasi; oni su ti koji će se opredeliti za jeftiniju instituciju, ako su stručnost lekara i udaljenost otprilike isti. Takođe, srednja klasa je ta koja teži pre privatnim nego državnim klinikama.

No, sa stanovišta zdravstvene politike - ovo ne znači da treba povećati "davanja iz džepa" za zdravstvene usluge, naprotiv: znači da treba smanjiti ovakva davanja, i omogućiti što veći broj usluga na teret zdravstvenog osiguranja. Osim toga - spremnost stanovništva da daleko putuje i dugo čeka na lečenje znači da treba proširiti mrežu seoskih dispanzera, i podići kvalitet usluga baš na tom nivou.

Naravno - uvek se postavlja na prvo mesto preventiva, kao najisplativiji oblik zdravstvenog delovanja.

---

 Qian D, Pong RW, Yin A, Nagarajan KV, Meng Q. Determinants of health care demand in poor, rural China: the case of Gansu Province. Health Policy and Planning. 2009;24:324-34.