Svjetski dan šećerne bolesti

Svjetski dan šećerne bolesti

 

U svijetu se  14. novembar obilježava kao Svjetski dan šećerne bolesti, koji je od prošle godine službeno i Dan Ujedinjenih naroda, u znak podrške te međunarodne organizacije borbi protiv dijabetesa kao hronične bolesti čije posljedice ugrožavaju porodice, države i cijeli svijet.

To je po prvi puta da je neka nezarazna bolest prepoznata kao ozbiljna prijetnja svjetskom zdravlju, u jednakoj mjeri ozbiljna kao i epidemije zaraznih bolesti poput malarije, tuberkuloze i HIV-a.

U svijetu danas živi više od 250 miliona osoba sa šećernom bolešću, a bez osmišljenog djelovanja u sljedećih 20 godina očekuje se porast oboljelih na više od 380 miliona.

Statistika u regionu nije baš ružičasta po pitanju ove bolesti. Šećerna bolest je hronična bolest s komplikacijama i preuranjenom smrtnošću, te su, uzmimo kao primjer statistike, istraživanja  pokazala da u Hrvatskoj, u dobi od 18 do 65 godina, ima više od 170.000 dijabetičara pri čemu 70.000 osoba ili 42 posto oboljelih ne zna za bolest. Procjenjuje se da je ukupna prevalencija bolesti u Hrvatskoj oko 9 posto, odnosno da je 300.000 oboljelih. Na žalost, u statistici regiona je i znatno veliki broj djece.