Umjetna oplodnja s jednim embrijem daje dobre rezultate

Umjetna oplodnja s jednim embrijem daje dobre rezultate

Vraćanje samo jednog zametka u maternicu u okviru postupka umjetne oplodnje neće smanjiti izglede za porođaj, ali će smanjiti broja žena koje bi rodile blizance ili trojke, što znači i manje pripadajućih rizika višeplodne trudnoće, pokazalo je američko istraživanje.

U okviru postupka in vitro fertilizacije (IVF) do sada se u svakom pojedinom postupku transferiralo nekoliko embrija što je povećavalo izglede za višeplodnu trudnoću ali i za rizike za majku i bebe, uključujući one od pojave dijabetesa tijekom trudnoće, prijevremenog porođaja i cerebralne paralize.

No unapređenje tehnologije pomoglo je povećanju broja porođaja kod mlađih žena kojima je u maternicu prenesen samo jedan embrij, kaže Jessica Kresowik sa Univerziteta u Iowi koja je vodila istraživanje. "U prošlosti ste trebali implantirati nekoliko zametaka kako biste održali rezultate u broju uspješnih trudnoća", kazala je Kresowik o istraživanju objavljenom u časopisu Fertility and Sterility.

Ona je dodala da su prije liječnici odjednom transferirali i do šest embrija nadajući se da će se barem jedno održati i rezultirati trudnoćom. Kresowik u svojoj bolnici od 2004. koristi jedan embrij kod žena mlađih od 38 godina koje su prvi put na IVF-u, a nemaju druge rizične faktore koji bi onemogućili uspješnost postupka.

Podaci za proteklih pet godina pokazuju da se u toj bolnici broj porođaja nije smanjio, čak je i porastao.

Kresowik navodi da je prije 'politike jednog zametka' 51% svih žena mlađih od 38 godina ostalo trudno i rodilo zdravo djete u odnosu na 56% nakon uvođenja toga pravila. Prema Američkom društvu za reproduktivnu medicinu ne bi trebalo transferirati više od dva zametka ženama mlađima od 35 godina.

Bebe rođene IVF-om predstavljaju 1% svih rođenih u SAD u godinu dana, dok je postupak umjetne oplodnje odgovoran za 17% blizanačkih trudnoća.

--

plivazdravlje.hr