Evropa ukida rentgene na aerodromima

Evropa ukida rentgene na aerodromima

Evropska Unija je nedavno ukinula upotrebu rentgen aparata na aerodromima - zbog procene da povećana doza zračenja kojoj su izloženi putnici predstavlja realan rizik od nastanka  malignih tumora.

Evropska Komisija je dala izjavu u kojoj se naglašava briga za sigurnost i zdravlje pacijenata. Odavno je dokazano da jonizujuće zračenje uzrokuje promene na DNA; iako je primljena doza relativno mala, i istraživači su zaključili da bi prolongirana upotreba rezultirala malim brojem malignih oboljenja - Evropa smatra da je i to previše.

Evropske države će koristiti alternativnu vrstu skenera - koji koristi radio-talase, takozvane "millimeter-wave" skenere, mada je i dosad npr. Velika Britanija koristila rentgen aparate kao sekundarnu metodu skeniranja.

Prema američkim izvorima, korišćenjem rentgen aparata je od januara 2010. do danas otkriveno oko 300 opasnih i/ili ilegalnih naprava kod putnika; no - kontroverze po pitanjima zdravlja i privatnosti putnika su ostale do danas aktivne.

--

Propublica.org