Evropska unija ‘ucijenila’ Facebook

Evropska unija ‘ucijenila’ Facebook

Evropska komisija – izvršno tijelo Evropske unije priprema novi Zakon o zaštiti podataka, koji bi trebao izaći u januaru sljedeće godine i kojim bi se zabranilo odavanje privatnih informacija firmama koje se bave oglašavanjem.

Ova direktiva se u suštini direktno odnosi na Facebook, koji je poznat po prodavanju informacija o svojim korisnicima. Prema riječima podpredsjednice Evropske komisije Viviane Reding, podaci o kojim je riječ često sadrže politička opredijeljenja korisnika, njihove seksualne afinitete, religijsku pripadnost, obrazovanje ili čak fizičku lokaciju korisnika, oni su privatni i ne smiju se upotrebljavati za ciljano oglašavanje.

Iako se iz Facebooka brane da se podaci koje oni nude oglašavačima prikazuju samo kao anonimni zbirni izvještaji, a ne detaljne informacije o individualnom korisniku, to Evropskoj komisiji neće predstavljati nikakvu razliku, kao ni činjenica da se Facebookovi serveri nalaze većinom u SAD-u. Ukratko, ukoliko Facebook do januara ne promijeni i prilagodi svoje poslovanje novim propisima, izvjesno je da će se suočiti sa sudskom tužbom i potencijalno velikom novčanom kaznom.