Faraon Tutankamon i polovina evropskih muškaraca dijele istu DNA

Faraon Tutankamon i polovina evropskih muškaraca dijele istu DNA

Prema grupi švicarskih genetičara iz iGENEA  centra za genealogiju, polovina svih evropskih i 70 % britanskih muškaraca dijele istu DNA sa egipatskim faraonom Tutankamonom.  

Slika preuzeta sa: http://en.wikipedia.org/wiki/Tutankhamun

Za film produciran od strane Discovery Channel-a, naučnici su radili na rekonstrukciji DNA materijala mladog faraona, njegovog oca Akhenatona i njegovog djeda Amenhotepa III. Pronašli su da Tutankamonov DNA profil pripada grupi zvanoj „haplogroup R1b1a2“. Ova grupa može biti pronađena u preko 50 % muške populacije u Evropi i pokazatelj je o zajedničkom pretku. Ovaj genetski profil je također pronađen u 70 % španskih i 60 % francuskih muškaraca, ali je pronađen u tek 1 % današnje muške populacije u Egiptu. Smatra se da je ova genetska grupa svoje začetke ima u regiji Crnog mora prije nekih 9500 godina i da se proširila na Evropu zajedno sa razvojem poljoprivrede 7000. godine p.n.e. Evropske migracije tokom posljednjih 2000 godina su smatrane primarnim razlogom zašto je ovaj genetski profil tako rijedak u modernom Egiptu. iGENEA planira nastavak istraživanja i nadaju se otkrivanju najbliže živuće faraonove rodbine.