Narcisoidnost može biti korisna u mladosti ali u starosti…pa ne baš

Narcisoidnost može biti korisna u mladosti ali u starosti…pa ne baš

Obično ljude koji sebe izdižu iznad stvarnog mjerila svojih zasluga označavamo kao narcisoidne te su takve osobe obično podcijenjene. Međutim, nova studija pokazuje da je određena doza narcisoidnosti čak i poželjna posebno u mlađoj dobi. U određenoj mjeri, narcisoidnost pomaže djeci i adolescentima na trnovitom putu odrastanja.

"Većina ljudi narcisoidnost smatra poremećajem koji se ne mijenja tokom života osobe" kaže Patrick Hill koji provodi studiju zajedno sa profesorom Brent Robertsom sa Univerziteta u Illinoisu. "Međutim, veliki broj studija pokazuje da tok razvoja narcisoidnosti ima uzlaznu putanju u periodu adolescencije sve do ranih 20-tih, a potom ima tendenciju pada".

Hill i Roberts su obavili istraživanje na 368 studenata i 439 članova njihove familije, većinom majki. "Posmatrali smo 3 tipa narcisoidnosti: prvi, prenapučeni osjećaj liderstva i autoriteta u kojem slučaju se "smatra da mnogo ljudi treba doći vama po savjet", drugi: tzv "grandiozni egzibicionizam" kada osoba ima prenapučen osjećaj talenta i potrebe za eksponiranjem, treći: osjećaj prava da se eksploatišu druga lica za ličnu korist.

Mlađe osobe koje su tokom istraživanja pokazivale obilježja narcisoidnosti tipa 1 i 2 su obično bile zadovoljnije svojim životom dok sa druge strane narcisoidnost trećeg tipa je generalno nosila manje zadovoljstvo životom za bilo koju životnu dob.

Generalno, prema svim osobama sa obilježjima narcisoidnosti, okolina je imala manje vrijedno mišljenje. Starije narcisoidne osobe su karakterisane kao neurotične dok to nije bio slučaj sa mlađim narcisoidnim osobama. "Negativni stav i mišljenje prema narcisoidnim osobama srednjih i poznih godina može imati veliki uticaj na psihičko stanje osobe, pogotovu ako te osobe ustrajavaju u narcisoidnosti "grandiozne egzibicije" - izjavio je Roberts.

Istraživanje se nastavlja i na većem broju ispitanika preciznije će se utvrditi veza doze narcisoidnosti i starosne dobi.