Ose imaju ugrađeni facebook

Ose imaju ugrađeni facebook

Baš kao ljudi, ovi insekti mogu imati poseban dar za prepoznavanje lica. Ose mogu biti prvi bezkičmenjaci koji pokazuju sposobnost za prepoznavanje lica sopstvene vrste. Baš kao ljudi, ose iz roda „Polistes fuscatus“ mogu razlikovati pojedince iz sopstvene vrste. Ispada da su ove ose jako dobre u prepoznavanju lica u odnosu na druge objekte, govori Micheal Sheehan sa Univerziteta u Mičigenu. „Prema mom saznanju, nijedan drugi insekt nije pokazao ovakvu sposobnost za učenje i prepoznavanje lica individua iz sopstvene vrste“, prenosi biolog Emilie Snell-Rood sa Univerziteta iz Minesote. Studij o načinu prepoznavanja među pojedincima određene vrste obogaćuje naše razumijevanje o društvenoj zajednici koju ta vrsta gradi. Biolozi vode raspravu o tome da li određene vrste – uključujući ljude i neke ostale primate, između ostalog i ovce- imaju pojačanu spoznajnu moć za interpretaciju lica. Sada se rasprava širi i na ose. U njihovim kolonijama, ove ose pokazuju neravnomjerne obrasce žutih, smeđih i crnih obilježja. Prepoznavanje ovih obilježja izgleda dovodi do smanjenje agresivnosti prilikom sukoba između matica tokom uspostavljanja zajedničkog gnijezda. Sheehan, zajedno sa kolegama, je ispitivao sposobnost osa da uče poučavajući ih da izaberu, od dva ponuđena lica, jedno lice ose nasuprot dva apstraktna crno – bijela obrasca ili jedno od  dva ponuđena portreta gusjenica. Ove ose su naučile da biraju između slika sve tri vrste. Ovi šesto – nožni studenti su ipak pokazali najbolje rezultate kada je trebalo birati ispravno lice ose, dobijajući tačan odgovor u tri – četvrtine testa. Sheehan je, također, ispitivao druge vrste, P. Metricus, i nije pronašao nikakve posebne reakcije prema licima. Ali ova vrsta nema niti raznolikost obilježja na licima koju imaju P.fuscatus, niti ove kolonije imaju više od jedne matice. reference: www.sciencenews.org