Prepreka za izgradnju plašta nevidljivosti zaobiđena od strane studenta

Prepreka za izgradnju plašta nevidljivosti zaobiđena od strane studenta

Student dodiplomskog studija je savladao ogromnu prepreku u razvoju plašta nevidljivosti dodajući optički uređaj koji ne samo da ostaje i sam nevidljiv, nego ima i mogućnost usporavanja svjetla. Optički uređaj, pod nazivom „sfera nevidljivosti“, bi usporio svo svjetlo koje se približava potencijalnom plaštu, što znači da se svjetlosne zrake više ne bi morale ubrzavati do velikih brzina u okolini sakrivenih objekata – zahtijev koji je dosad limitirao rad plaštova na samo određenu oblast vidljivog spektra. Uobičajen pristup prilikom izgradnje ovakvog plašta radi na principu savijanja svjetla – koristeći jako specifične materijale – u okolini objekta koje želite sakriti, i time ne dozvoljavajući svjetlu da udara o objekt i otkrije njegovo prisustvo u oku posmatrača. Prilikom savijanja svjetla, svjetlo proguta objekat, slično kamenu okruženom vodom u sredini toka, i nastavlja svoj put  što daje utisak kao da ničega nema na tom mjestu. Kako god, svjetlo može biti ubrzano do veće brzine nego što putuje prostorom pod samo određenim uslovima, i ovo ograničava upotrebu plaštova na rad u ograničenom spektru – u suštini samo jednoj boji. Ovo bi bilo idealno kada bi neko planirao da stoji mirno u kamuflaži; međutim, u trenutku kada bi se počeli kretati došlo bi do distorzije slike, otkrivajući osobu ispod plašta. Usporavajući svo svjetlo sa „sferom nevidljivosti“, ono se ne treba ubrzati do velikih brzina i može prema tome raditi u svim dijelovima spektra. reference: www.sciencedaily.com