Za zagrijavanje stambenog kompleksa se koristi toplota ljudskih tijela

Za zagrijavanje stambenog kompleksa se koristi toplota ljudskih tijela

Toplota ljudskih tijela koja ispod zemlje čekaju Pariški metro će se koristiti za zagrijavanje novog stambenog kompleksa. Eksperimentalni sistem grijanja, što se ugrađuje u javni stambeni projekat u Parizu, će koristiti toplotu proizvedenu od strane ljudskih tijela u obližnjoj Metro stanici.  Sistem će skupljati kaloričnu toplotu koju zrače prolaznici kao i toplotu generisanu kretnjom vozova po tračnicama, koja će se zatim usmjeravati podzemnim cijevima do izmjenjivača toplote koji će zatim usmjeravati topli zrak kroz sistem cijevi ugrađen u zgradama. Ovaj sistem nije neovisan i potpomognut  je gradskim sistemom grijanja. Od sistema se očekuje da će grijati 17 apartmana, i trebao bi smanjiti karbonska zračenja za trećinu u poređenju sa standardnim sistemima grijanja.