Žarulje su budućnost bežičnog prijenosa podataka

Žarulje su budućnost bežičnog prijenosa podataka

Harald Haas, profesor na Jacobs Sveučilištu u Njemačkoj, uvjeren je da ako ljudi žele istinski napredak u budućnosti, onda moraju shvatiti kako ostvariti bežični prijenos podataka putem žarulje.

Lakše reći nego učiniti, zar ne? Krivo! - Haas je preuzeo na sebe zadatak da provede ovu ideju. Na TED Talk prezentaciji Haas je objasnio kako bi se ljudi mogli oslonuti na žarulje kad je riječ o mobilnim uslugama, 3G podacima i bežičnim kućnim mrežama. "Ono što trebamo napraviti jest zamijeniti tradicionalne žarulje s užarenom niti i fluorescentne žarulje s novom tehnologijom LED žarulja. LED je poluvodič. To je elektronički uređaj", objašnjava Haas. Žarulja može prenijeti podatke na način da brzo treperi i šalje uređajima binarne signale. Treperenje je tako brzo da ga ljudsko oko, zbog sporosti percepcije, ne može otkriti. Tijekom TED prezentacije pokazao je kako se može iskoristiti svjetlo koje će prenositi video u visokoj rezoluciji (HD). Nevjerojatno! Posebice trenutak kada zaustavlja sliku na platnu uvjeravajući publiku da nije riječ o nikakvom triku.
---
Referenca: net.hr