Eksperiment koji će mjeriti gama zračenje sa izvora udaljenog 6500 svjetlosnih godina

Eksperiment koji će mjeriti gama zračenje sa izvora udaljenog 6500 svjetlosnih godina

U nedjelju, 18. septembra 2011. godine u NASA-inom prostoru za lansiranje Fort Sumner, New Mexico  naučnici sa univerziteta New Hampshire će lansirati balon na visinu od oko 40000 metara sa opremom teškom jednu tonu sa ciljem mjerenja gama zračenja sa pulsara Crab, ostataka supernove udaljene 6500 svjetlosnih godina od Zemlje.

Foto: NASA-in balon, lansiranje april 2010

 Gamma Ray Polarimeter Experiment (GRAPE) je razvijen i sagrađen na institutu UNH za istraživanje Zemlje, okeana i svemira (EOS), a cilj eksperimenta jeste primjena nove tehnologije za mjerenje zračenja. Glavni zadatak i cilj projekta GRAPE  jeste istraživanje polarizacije zračenja sa udaljenih objekata. Polarizacija zračenja može otkriti način na koji je zračenje nastalo. Gama zračenje poput onog emitovanog sa Crab pulsara nastaje interakcijom jako ubrzanih subatomskih čestica visoke energije.

"Smatramo da je snop veoma ubrzanih čestica izvor zračenja visoke energije sa ovog pulsara, međutim sama struktura snopa ne daje baš jasnu sliku mehanizma nastanka zračenja",  istakao je vođa projekta Mark McConnell, profesor na SSC i šef katedre za fiziku na UNH. Detekcija polarizacije gama zračenja astrofizičarima može pomoći u razumijevanju akceleracije čestica kao i do sada malo istraženih mehanizama nastanka radijacije u svemiru: od Zemljinog magnetnog polja pa sve do crnih rupa.

Let balona će trajati približno 24 sata.

Koncept GRAPE je nastao prije 15 godina, a 2007. godine je testiran prvi eksperimentalni balon. GRAPE također predstavlja testnu platformu za inženjerski poduhvat poznat kao The Fast Compton Telescope ili FACTEL.

Baloni velike zapremine ( dovoljni da u njih stane fudbalsko igralište ) NASA koristi već 50 godina da svoju mjernu opremu lansira do granica svemira. Generalno, baloni predstavljaju jeftiniju i bržu varijantu za ove namjene od misija koje koriste satelite.